Τι είναι το DINNESMIN

To DINNESMIN είναι μία ερευνητική πρόταση η οποία υλοποιείται από μία σύμπραξη 3 ακαδημαϊκών φορέων (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ιδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας) και 2 ιδιωτικών εταιρειών (TheraCell και Bionature). Η πρόταση κρίθηκε το 2018 ως ένα καινοτόμο ελληνικό ερευνητικό έργο από το οποίο θα προκύψει ένα προϊόν με σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη νέων εν δυνάμει πολυδύναμων μορίων, με νευροπροστατευτική, αντι-νευροφλεγμονώδη και νευροαναγεννητική δράση στην νόσο Αλζχάιμερ από τα οποία θα προκριθούν δύο βασικά μόρια (lead molecules) με τη βέλτιστη δράση. Παράλληλα με την ανάπτυξη και διερεύνηση των μορίων, οι δύο εταιρείες αξιοποιούν τα ερευνητικά δεδομένα από το έργο, για τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων τους στο πρόγραμμα ανάπτυξης και παραγωγής των δυνητικών αυτών νέων φαρμακευτικών προϊόντων, και σχεδιάζουν το επιχειρηματικό πλάνο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση επενδυτών εντός και εκτός Ελλάδας.

Τι είναι οι μικρονευροτροφίνες

Οι Μικρονευτροφίνες (ΜΤΝs) είναι συνθετικά μικρά, χημικά λιπόφιλα, μόρια τα οποία μιμούνται την δράση των ενδογενών νευροτροφινών. Οι Νευροτροφίνες είναι αυξητικοί παράγοντες πολυπεπτιδικής φύσης οι οποίοι εντοπίζονται στο ανθρώπινο νευρικό σύστημα και παρέχουν προστατευτική δράση στα νευρικά κύτταρα οδηγώνοντας την εύρυθμη λειτουργία τους. Η δράση τους επιτυγχάνεται μέσω της εκλεκτικής τους πρόσδεσης σε κυτταρικούς υποδοχείς κινάσης τυροσίνης Trk (Tropomyosin Receptor Kinase), την αυτοφωσφορυλίωση των υποδοχέων και την ενεργοποίηση ενός καταρράκτη ενδοκυτταρικών σημάτων που καταλήγουν στην νευρωνική επιβίωση και συνδεσιμότητα.
Δυστυχώς, η πρωτεϊνική φύση και το μεγάλο μέγεθος των ενδογενών νευροτροφινών θεωρούνται περιοριστικοί παράγοντες για την χρήση τους ως φάρμακα. Οι ΜΤΝs έρχονται να αντιμετωπίσουν αυτή την αδυναμία.
Η ερευνητική ομάδα του DINNESMIN έχει δημιουργήσει μια χημική βιβλιοθήκη με νέες MNTs, οι οποίες έχουν μεγάλη χημική συγγένεια και ενεργοποιούν τον κυτταρικό υποδοχέα TrkA ή/και τον κυτταρικό υποδοχέα TrkB. Κριτήριο για την πρόκρισή τους ως υποψήφιες φαρμακευτικές ουσίες αποτελούν τα θετικά αποτελέσματα των προκλινικών μελετών σε νευρικά κύτταρα σε καλλιέργεια αλλά και ζωϊκά μοντέλα της AD.

Ποιοι είμαστε

Η στρατηγική σύμπραξη συνίσταται από μία spin-off εταιρεία βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τη BIONATURE, μία φαρμακευτική εταιρεία η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών, τη THERACELL, και τριών διεθνώς καταξιωμένων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ομάδων: της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και των Ινστιτούτων Μοριακής Βιολογίας-Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) και Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Η σύμπραξη έχει ως κοινό όραμα και στόχο την προκλινική ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών πρωτότυπων εν δυνάμει φαρμάκων κατά της νόσου Αλτσχάιμερ.

Skip to content