Για ερευνητές

Μπορείτε να βρείτε μια συνοπτική Παρουσίαση του έργου DINNESMIN εδώ.

Παρακάτω παρατίθεται βιβλιογραφία για τις νευροτροφίνες και τα αποτελέσματα του έργου προς ενημέρωση και χρήση ενδιαφερόμενων επιστημόνων.

Βιβλιογραφικές Αναφορές σχετικά με τις Νευροτροφίνες:

• Small-molecule modulation of neurotrophin receptors: a strategy for the treatment of neurological disease. Longo FM, Massa SM. Nat Rev Drug Discov. 2013 Jul;12(7):507-25. doi: 10.1038/nrd4024.

• The role of brain-derived neurotrophic factor and the neurotrophin receptor p75NTR in age-related brain atrophy and the transition to Alzheimer’s disease. Cade S, Zhou XF, Bobrovskaya L. Rev Neurosci. 2022 Jan 5. doi: 10.1515/revneuro-2021-0111.

• Cleavage of p75 neurotrophin receptor is linked to Alzheimer’s disease. Chao MV. Mol Psychiatry. 2016 Mar;21(3):300-1. doi: 10.1038/mp.2015.214.

• Small molecule neurotrophin receptor ligands: novel strategies for targeting Alzheimer’s disease mechanisms. Longo FM, Yang T, Knowles JK, Xie Y, Moore LA, Massa SM. Curr Alzheimer Res. 2007 Dec;4(5):503-6. doi: 10.2174/156720507783018316.

• Neurotrophins: roles in neuronal development and function. Huang EJ, Reichardt LF. Annu Rev Neurosci. 2001;24:677-736. doi: 10.1146/annurev.neuro.24.1.677.

• Trk receptors: roles in neuronal signal transduction. Huang EJ, Reichardt LF. Annu Rev Biochem. 2003;72:609-42. doi: 10.1146/annurev.biochem.72.121801.161629.

• Brain-derived neurotrophic factor in Alzheimer’s disease and its pharmaceutical potential. Gao L, Zhang Y, Sterling K, Song W. Transl Neurodegener. 2022 Jan 28;11(1):4. doi: 10.1186/s40035-022-00279-0.

• Neurotrophic factors in Alzheimer’s disease: pathogenesis and therapy. Lübke JH, Idoon F, Mohasel-Roodi M, Alipour F, Hami J, Ehteshampour A, Mostafaee H, Sadeghi A. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2021;81(4):314-327.

• Nerve Growth Factor Pathobiology During the Progression of Alzheimer’s Disease. Mufson EJ, Counts SE, Ginsberg SD, Mahady L, Perez SE, Massa SM, Longo FM, Ikonomovic MD. Front Neurosci. 2019 Jul 1;13:533. doi: 10.3389/fnins.2019.00533. eCollection 2019.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις από την Ερευνητική Ομάδα:

• Quantification of BNN27, a novel neuroprotective 17-spiroepoxy dehydroepiandrosterone derivative in the blood and retina of rodents, after single intraperitoneal administration. Tsika C, Tzatzarakis MN, Antimisiaris SG, Tsoka PA, Efstathopoulos P, Charalampopoulos I, Gravanis A, Tsilimbaris MK. Pharmacology Research and Perspectives, 2021 Apr;9(2):e00724.

• Promyelocytic leukemia protein (PML) controls breast cancer cell proliferation by modulating Forkhead transcription factors. Sachini N, Arampatzi P, Klonizakis A, Nikolaou C, Makatounakis T, Lam EW, Kretsovali A, Papamatheakis J. Mol Oncol. 2019 Jun;13(6):1369-1387 https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1878-0261.12486

• Promyelocytic Leukemia Protein (PML) and Stem Cells: from cancer to pluripotency. Amalia P. Vogiatzoglou, Fabien Moretto, Maria Makkou, Joseph Papamatheakis and Androniki Kretsovali (2021) Int. J. Dev. Biol. (in press).

• Engineered versus hybrid cellular vesicles as efficient drug delivery systems: a comparative study with brain targeted vesicles, Kannavou, M., Marazioti, A., Stathopoulos, G.T., Antimisiaris, S.G. Drug Delivery and Translational Research. 2021 11(2), pp. 547-565. (IF 4.07).

• Overcoming barriers by local drug delivery with liposomes Antimisiaris, S.G., Marazioti, A., Kannavou, M., et al. 2021 Advanced Drug Delivery Reviews (IF 15.470))

• Liposomes Decorated with 2-(4′-Aminophenyl)benzothiazole Effectively Inhibit Aβ1-42Fibril Formation and Exhibit in Vitro Brain-Targeting Potential Mourtas, S., Mavroidi, B., Marazioti, A., (…), Pelecanou, M., Antimisiaris, S.G. 2020, Biomacromolecules 21(12), pp. 4685-4698 (IF 6.988).

• Genetic dissection of neurotrophin signaling through the p75 neurotrophin receptor. Charalampopoulos I, Vicario A, Pediaditakis I, Gravanis A, Simi A, Ibáñez CF. Cell Rep. 2012 Dec 27;2(6):1563-70. doi: 10.1016/j.celrep.2012.11.009.

• Synthetic microneurotrophins in therapeutics of neurodegeneration. Gravanis A, Pediaditakis I, Charalampopoulos I. Oncotarget. 2017 Feb 7;8(6):9005-9006. doi: 10.18632/oncotarget.14667.

• BNN27, a 17-spiroepoxy steroid derivative, interacts with and activates p75 neurotrophin receptor, rescuing Cerebellar Granule Neurons from apoptosis. Pediaditakis Ι, Kourgiantaki A, Prousis KC, Potamitis C, Xanthopoulos KP, Zervou M, Calogeropoulou T, Charalampopoulos I, Gravanis A. Front Pharmacol. 2016, DOI: 10.3389/fphar.2016.00512

• Selective and differential interactions of BNN27, a novel C17-spiroepoxy steroid derivative, with TrkA receptors, regulating neuronal survival and differentiation. Pediaditakis I, Efstathopoulos P, Prousis KC, Zervou M., Arevalo J-C, Karagianni E, Potamitis C, Tavernarakis N, Chavakis T, Margioris AN, Venihaki M, Calogeropoulou, T, Charalampopoulos, I, Gravanis A. Neuropharmacology 2016, 111, 266-282

• Dehydroepiandrosterone: an ancestral ligand of neurotrophin receptors. Pediaditakis I, Iliopoulos I, Theologidis I, Delivanoglou N, Margioris AN, Charalampopoulos I, Gravanis A. Endocrinology. 2015 Jan;156(1):16-23. doi: 10.1210/en.2014-1596.

• Neurosteroids and microneurotrophins signal through NGF receptors to induce prosurvival signaling in neuronal cells. Gravanis A, Calogeropoulou T, Panoutsakopoulou V, Thermos K, Neophytou C, Charalampopoulos I. Sci Signal. 2012 Oct 16;5(246):pt8. doi: 10.1126/scisignal.2003387.

• Neurosteroid dehydroepiandrosterone interacts with nerve growth factor (NGF) receptors, preventing neuronal apoptosis. Lazaridis I, Charalampopoulos I, Alexaki VI, Avlonitis N, Pediaditakis I, Efstathopoulos P, Calogeropoulou T, Castanas E, Gravanis A. PLoS Biol. 2011 Apr;9(4):e1001051. doi: 10.1371/journal.pbio.1001051.

• Activation of the p75 neurotrophin receptor through conformational rearrangement of disulphide-linked receptor dimers. Vilar M, Charalampopoulos I, Kenchappa RS, Simi A, Karaca E, Reversi A, Choi S, Bothwell M, Mingarro I, Friedman WJ, Schiavo G, Bastiaens PI, Verveer PJ, Carter BD, Ibáñez CF. Neuron. 2009 Apr 16;62(1):72-83. doi: 10.1016/j.neuron.2009.02.020.

• Novel DHEA Derivatives with Anti-Apoptotic Neuroprotective activity. Calogeropoulou T, Avlonitis N, Minas V, Alexi X, Pantzou A, Charalampopoulos I, Zervou M, Vergou V, Katsanou E S, Lazaridis I, Alexis M, Gravanis A. J. Med. Chem., 2009 52 (21), 6569–6587.

Skip to content